gezinsfoto

Werkwijze

In Driestroomhuis "Samen Bijzonder" wordt 7 dagen in de week, 24 uur per dag zorg aangeboden. Samen met ons gezin streven wij er naar een zo’n fijn, prettig en gezellig thuis mogelijk aan te bieden, met structuur en regelmaat voor onze bewoners.

Onze visie sluit aan bij onze levenswijze en bij de opvoeding van onze eigen kinderen. Respect hebben voor anderen, respectvol omgaan met de natuur, stimuleren van zelfredzaamheid, individuele ontplooiing en een positieve benadering van mensen en omstandigheden staan bij ons hoog in het vaandel. Samen met een vast team van medewerkers ( beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers, zie kopje team ) zullen wij onze visie en de visie van De Driestroom bewaken en deze ook in de praktijk uitvoeren. De visie van De Driestroom is dat de absolute prioriteit bij de mensen ligt. Zij ervaren warmte, deskundige begeleiding en excellente zorg en dit is ook wat wij nastreven. Zorg en begeleiding worden specifiek afgestemd op de individuele behoefte, kennis en kunde van de bewoner.

Samen met de ouders/vertegenwoordigers , de hoofdbehandelaar van de Driestroom en de bewoner stellen wij een zorgprogramma op. Dat programma sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van de bewoner. Het zorgprogramma brengt bovendien in kaart wat de mogelijkheden zijn op het gebied van wonen, recreatie en ontspanning, dagbesteding en zorg. Minimaal twee keer per jaar bespreken wij dit plan met de ouders/vertegenwoordiger. Maar als de situatie erom vraagt, vindt er vaker een gesprek plaats. Waar nodig of gewenst wordt vervolgens het plan aangepast.