gezinsfoto

"Stichting Gewoon Bijzonder"


Stichting Gewoon Bijzonder is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Samen wonen, zo gewoon vindt iedereen. Gewoon voor je zelf zorgen, je eigen gang gaan, maar rekening houden met de ander. Maar helaas is dit niet voor iedereen zo gewoon en zo vanzelfsprekend.

"Stichting Gewoon Bijzonder" is een stichting die is opgericht door ouders van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een gewoon huis, een gewoon plekje voor deze kinderen in onze maatschappij dat is de wens. Helaas kost deze wens veel geld en kan dit niet zonder steun van de maatschappij zelf. De Stichting steunt Driestroomhuis "Samen Bijzonder" door middel van financiële en materiële ondersteuning.

Om een praktisch, fijn, veilig en warm huis te realiseren waar goede zorg wordt aangeboden zullen er bepaalde voorzieningen aangeschaft moeten worden, maar om dit te kunnen realiseren zijn (financiële) middelen nodig. Hierbij kunt u denken aan een speciaal bad zodat het lichaam goed kan ontspannen, tilliften, een (rolstoel)bus om iedereen goed te kunnen vervoeren en zo zijn er nog veel meer hulpmiddelen nodig om zo een fijn huis te kunnen creëren voor deze bewoners.

Helpt u ons mee om dit prachtige initiatief te kunnen realiseren????

Iedereen wil tenslotte een eigen plekje!

"Stichting Gewoon Bijzonder"
Dorpsstraat 1b
6587 AV Middelaar

stichtinggewoonbijzonder@gmail.com
Rekeningnummer: NL04 INGB 0006429690

Informatie stichting Gewoon Bijzonder

Naam:Stichting Gewoon Bijzonder
Fiscaal nummer:853927108
Beleidsplan:Beleidsplan *
Samenstelling bestuur
- Voorzitter:Dhr E.M.J. Wijnhoven
- Penningmeester:Mw H.G.W. Verstegen
- SecretarisDhr W.A.A. Megens
- BestuursledenA.E.G. Derks
A.H.M. Ten Haaf
R.P.J. Aarnoutse
P.P.M. Eeren
P.J.M. Derks
Doelstelling van de stichtingDoelstelling *
Beloningsbeleid:
De werkzaamheden van de stichting worden uitsluitend door vrijwilligers gedaan. De bestuursleden ontvangen geen inkomen of vergoedingen voor geleverde diensten/werkzaamheden; dit is vastgelegd in artikel 3 van de statuten. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Financiële verantwoording:Financiële verantwoording

* Let op, bij het klikken op deze link download u een document. Deze documenten kunt u terug vinden via uw downloads.